Banner Viadrina

Statut

Portal_Viadrina_klein ©EUV

Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION jest centralną instytucją naukową Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Działalność centrum reguluje statut.

Statut Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w wersji z 19.07.2017

Ogłoszenie urzędowe nr 05/2017 z 29.09.2017