Banner Viadrina

Linking Borderlands: Dynamiken grenzregionaler Peripherien

linkingborderlandstitel ©Heide Fest

Projekt Communicative Borderlands: Soziale Praxis und Sprache im Berufsausbildungskontext kierowany przez prof. dr Konstanze Jungbluth i prof. dr Nicole Richter dotyczy nauki języków w kontekście transgranicznego szkolenia zawodowego.

W ramach projektu będą  porównawczo analizowane zarówno

•  (państwowe) działania na różnych poziomach instytucjonalnych na rzecz transgranicznych ofert kształcenia zawodowego, także w odniesieniu do determinującej je regionalnej transgranicznej polityki gospodarczej i społecznej (włacznie z aktorami pełniącymi kluczowe funkcje w szkołach, firmach oraz izbach handlowych)

•  jak również konkretna praktyka społeczna wielojęzyczności werbalnej i wirtualnej w konwersacjach stażystów i młodych dorosłych z Polski i Niemiec.


unigr ©UniGR


boim ©BOIM


saarland ©Uni Saarland


kaiser ©Uni Kaiserslautern


btu ©BTU Cottbus


euv ©EUV

Gefördert durch:

bmbf ©BMBF