Banner Viadrina

INTERREG-Onlinekonferenz

Konferencja "Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w niepewnych czasach. Czego nauka i praktyka mogą się od siebie nauczyć?"

Konferencja "Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w niepewnych czasach. Czego nauka i praktyka mogą nauczyć się od siebie nawzajem?", która odbędzie się online poprzez platformę Zoom dnia 17.3.2021 r., będzie miała miejsce w ramach projektu INTERREG "Nauka i praktyka w dialogu: Jak funkcjonują transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacji obywatelskiej w Euroregionie Pro Europa Viadrina?" Centrum Viadrina B/ORDERS IN MOTION i Collegium Polonicum. Konferencja poświęcona będzie koncepcji "transgranicznych usług użyteczności publicznej" oraz ich planowaniu, wspieraniu i realizacji na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina przed, w trakcie i po pandemii koronawirus Sars-CoV-2. W tym kontekście naukowcy i praktycy z euroregionu zajmą stanowiska oraz przedstawią aktualny stan i potencjał transgranicznych usług użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu, edukacji i zdrowia. W drugiej części konferencji naukowcy i praktycy z innych regionów przygranicznych w Niemczech i w Polsce przedstawią swoje doświadczenia w wyżej wymienionych obszarach polityki transgranicznej. W sumie w ramach około 12 krótkich wystąpień naświetlona zostanie organizacja i doświadczenia w zakresie usług użyteczności publicznej w regionach granicznych UE - w dwóch dyskusjach „przy okrągłym wirtualnym stole” na zakończenie konferencji pogłębiony zostanie dialog pomiędzy nauką i praktyką z Euroregionu Pro Europa Viadrina i innych transgranicznych regionów granicznych UE.

Agenda