Banner Viadrina

Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz egzekwowania praw pracowniczych. Poradnik dla Euroregionu Pro-Europa Viadrina

Konferencja Międzyregionalnej Rady Zwiazków Zawodowych oraz poradni dla pracowników zagranicznych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg
14 października 2022 w Colegium Polonicum w Słubicach

Transgraniczne rynki pracy na obszarze oddziaływania Euroregionu Pro-Europa Viadrina znajdują się dzięki nowym inwestycjom dużych koncernów na progu dynamicznego rozwoju. Przez to wzrośnie jednak również zakres nietypowych i transgranicznych form zatrudnienia w Lubuskiem i Brandenburgii, stanowiących większe ryzyko naruszania praw pracowniczych. Szczególnie to migrantów czy uchodźców, którzy nie mają dostępu do skutecznej ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych w pracy sezonowej, przy realizacji umów o dzieło, jako osoby samozatrudnione lub pracujące bez wymaganych zgłoszeń. W tym kontekście Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Euroregionu Viadrina, zrzeszająca polskie i niemieckie związki zawodowe, wraz z poradnią dla pracowników zagraniczych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg, w ramach finansowanego przez UE projektu "Poradnik egzekwowania praw pracowniczych" mobilizuje do rozwoju współpracy poradni i organów kontrolnych oraz ich transgranicznej sieci. Konferencja informuje na temat rozważań koncepcyjnych, ram prawnych, możliwości instytucjonalnych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie współpracy i tworzenia sieci na rzecz egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro Europa Viadrina.

Wydarzenie Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych Euroregionu Viadrina we współpracy z Centrum Viadrina B/ORDERS IN MOTION.

Program PDF