Banner Viadrina

Sozioökonomische Rechte für ukrainische Geflüchtete – Workshop zur Umsetzung der Massenzustrom-Richtlinie in Deutschland und in Polen


Anfangsdatum:
05.07.2023 09:30

Enddatum:
05.07.2023 16:00

Ort:
Logensaal


Prawa społeczno-ekonomiczne dla ukraińskich uchodźców - Warsztaty na temat wdrażania dyrektywy w sprawie masowego napływu w Niemczech i Polsce

e względu na ruchy uchodźców spowodowane rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę, w dniu 3-go marca 2022 r. po raz pierwszy uruchomiono tzw. dyrektywę w sprawie masowego napływu 2001/55/WE. Dyrektywa ta przewiduje minimalne normy w przypadku masowego napływu
w celu przyznania tymczasowej ochrony wysiedleńcom z państw trzecich, którzy nie mogą powrócić do kraju pochodzenia. W tym kontekście przyznanie statusu ochrony tymczasowej wiąże się również z zagwarantowaniem praw społeczno-ekonomicznych, np. do odpowiedniego
zakwaterowania, niezbędnej opieki medycznej lub zabezpieczenia utrzymania poprzez świadczenia socjalne.
Ponad rok po jej wejściu w życie chcemy przedyskutować z ekspertkami i ekspertami ze środowiska
akademickiego i praktyki jak obecnie wygląda wdrażanie dyrektywy w Polsce i Niemczech.

Katedra Prawa Publicznego i Europejskiego Prawa Socjalnego (Prof. Dr. Claudia Maria Hofmann)
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION i Frankfurter Institut für das Recht der Europäischen Union

Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim, polskim i angielskim.