Banner Viadrina

Bartoszewski Promemoria 2: Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku - Sympozjum odbywa się we współpracy z KDS, OeC, BOIM


Anfangsdatum:
14.11.2022 14:00

Enddatum:
14.11.2022 20:00

Ort:
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
spotkanie hybrydowe (Logensaal i ZOOM)


bp2_grafik mit titel farbig ©Małgorzata Szajbel-Keck

Grafik: Małgorzata Szajbel-Keck

języki: polski i niemiecki (tłumaczenie symultaniczne, również online)

Dostępne nagranie LINK

„Nie ma pokoju bez wolności” było w 1986 r. mottem polskiego laureata Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy, W. Bartoszewskiego, który Europę postrzegał jako "wspólnotę wartości, interesów i bezpieczeństwa".
30 lat po przełomie roku 1989 mogłoby się wydawać, że pokój w Europie jest dany na zawsze. Wspólne wartości, cele/interesy, a także potrzeba poczucia bezpieczeństwa stały się elementem spajającym Europę, na nich miała być budowana jej przyszłość. Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła w jednej chwili wszystko, we wszystkich dziedzinach życia. Realne zagrożenie dla Polski, ale też Niemiec i pozostałych krajów europejskich otwiera nową przestrzeń do debaty w stosunkach polsko-niemieckich. Pomoc Ukrainie łączy oba kraje, pozwala czerpać z różnych doświadczeń zmagania się z problemami humanitarnymi i migracyjnymi. Niemcy mają większe doświadczenie w pomocy uchodźcom, w Polsce natomiast wykształcił się szereg innowacyjnych form pomocy oddolnej.
W trzech panelach planowanego sympozjum, z udziałem wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, omówione zostaną trzy wymiary demokratycznej Europy wg W. Bartoszewskiego oraz ich znaczenie w kontekście polsko-niemieckich relacji.
Wykład inauguracyjny wygłosi były ambasador RP w Niemczech Marek Prawda.

Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i bezpłatne. Planowana jest transmisja online. Link z dostępem zostanie wysłany do zarejestrowanych osób na krótko przed wydarzeniem.

Sympozjum odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce jak i Viadrina Center B/Orders in Motion.

OEC_Logo_farbig_Text_unten ©Oekumenisches Europa Centrum                 Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung                boim ©BOIM