Banner Viadrina

‚Szaffniemy to Schritt po Schritcie!‘ praktyka socjalna i język w kontekście transgranicznego szkolenia zawodowego, Research Factory B/ORDERS IN MOTION


Anfangsdatum:
29.06.2022 17:00

Ort:
Mała Aula w Collegium Polonicum, Słubice


Dyskutowane będą różne aspekty praktyki socjalnej i języka w kontekście transgranicznego kształcenia zawodowego. Jakie są polityczne ramy oraz państwowe i komunalne działania na poszczególnych poziomach instytucjonalnych na rzecz transgranicznych ofert kształcenia zawodowego? Jak wygląda konkretna praktyka socjalna wielojęzyczności werbalnej i wirtualnej w konwersacjach stażystów i młodych dorosłych z Polski i Niemiec?

Te i inne aspekty będą dyskutowane wspólnie z młodzieżą i młodymi dorosłymi z Polski i z Niemiec oraz z ekspertami i naukowcami.

„Białe Noce bez granic” to trzyczęściowy cykl wydarzeń organizowany przez Centralne Instytucje Naukowe Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Drugą część przygotuje zespół projektu „Linking Borderlands – Communicative Borderlands” przy centrum B/ORDERS IN MOTION Uniwersytetu Viadrina.

Informationen HIER 
Logbuch HIER