Banner Viadrina

Research Factory


Research Factory program semestr zimowy 2021/2022 (DOWNLOAD PDF)

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w wydarzeniach za pośrednictwem formularzy online:


08.12.2021 16:15 - 17:45 Uhr (Online):
Dr. Jan Busse (Bundeswehr University Munich)- Bordering, Ordering and the Making of the Middle East: Constructing the Post-Ottoman Space in a Global Context


15.12.2021 16:15 - 17:45 Uhr (Online): Dr. Özlem Savaş (Bard College, Berlin) - Affective Culture of New Migration from Turkey19.01.2022 16:15 - 17:45 Uhr (Online): Dr. Anne Isabel Holper (EUV) - "Bis hierhin und nicht weiter"? - Das Dilemma der "roten Linie" in der Friedensvermittlung26.01.2022 16:15-17:45 Uhr (Präsenz):
Dr. Pawel Lewicki (EUV) - "HIV, citizenship and bordering mechanisms in Berlin"02.02.2022 16:15-17:15 Uhr (Präsenz):
Sabine Lehner, M.A. (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Kunsuniversität Linz in Wien) - "Grenzerfahrungen von Geflüchteten während der Flucht und in Österreich. Ein kritisch-reflexiver Rückblick auf eine Arbeit über multiple Grenzen und deren Narration"

W ramach Research Factory prezentowane są projekty badawcze realizowane na Viadrinie w obszarze tematycznym „B/Orders in Motion" i dyskutowane z kooperującymi uniwersyteckimi i zagranicznymi partnerami naukowymi. Przedstawiciele renomowanych międzynarodowych placówek badawczych z dziedziny border studies prezentują swoje instytucje i projekty naukowe. Research Factory stanowi forum wymiany informacji, skupiając poszczególne projekty badawcze i inicjatywy współpracy w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy „B/Orders in Motion". To od niej wychodzić mają impulsy do podejmowania interdyscyplinarnej współpracy, opracowywania transdyscyplinarnych koncepcji oraz stawiania teoretycznych, transwersalnych pytań. Ma ona również umożliwić młodym naukowcom wejście w struktury interdyscyplinarnej wymiany, obejmującej wiele dziedzin.

Boc-Keynote ©René Matschkowiak

RF_Imagebild_3 ©BOIM