Banner Viadrina

Research Factory

W ramach Research Factory prezentowane są projekty badawcze realizowane na Viadrinie w obszarze tematycznym „B/Orders in Motion" i dyskutowane z kooperującymi uniwersyteckimi i zagranicznymi partnerami naukowymi. Przedstawiciele renomowanych międzynarodowych placówek badawczych z dziedziny border studies prezentują swoje instytucje i projekty naukowe. Research Factory stanowi forum wymiany informacji, skupiając poszczególne projekty badawcze i inicjatywy współpracy w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy „B/Orders in Motion". To od niej wychodzić mają impulsy do podejmowania interdyscyplinarnej współpracy, opracowywania transdyscyplinarnych koncepcji oraz stawiania teoretycznych, transwersalnych pytań. Ma ona również umożliwić młodym naukowcom wejście w struktury interdyscyplinarnej wymiany, obejmującej wiele dziedzin.


Research Factory program semestr 2022/23

 

Poprzednie wydarzenia w semestrze 2022/23

 


Wed., January 25, 2023, 16:15 - 17:45 - Hybrid: HG 109 & Online

"Language - Belonging - Politics. Impacts for a Future of Complex Diversities“ (Border Studies. Cultures, Spaces, Orders Vol. 6, Baden-Baden: Nomos, 2022)
Book Launch and Panel Discussion  

Speaker: Prof. Dr. Konstanze Jungbluth (European University Viadrina), Dr. Rita Vallentin (European University Viadrina), Dr. Giulia Pelillo-Hestermeyer (Heidelberg University), Prof. Dr. Mônica Savedra (Universidade Federal Fluminense, Niterói)
Moderation: Prof. Dr. Britta Schneider (European University Viadrina)

Registration via: https://forms.europa-uni.de/form/provide/1107?lang=en


VERSCHOBEN auf das SOMMERSEMESTER 2023
Mi., 08. Februar 2023, 16:15 - 17:45 Uhr - Hybrid: HG 109 & Online

Grenzen im kommunikativen Raum 

Redner: Prof. Dr. Thomas Krefeld (Professor für Romanische Philologie i. R., LMU München) 

Anmeldung unter: https://forms.europa-uni.de/form/alias/EUV/tkrefeld-grenzen-kommunikativen-raum

Wydarzenia z przeszłości

Fr., 10 / Paz 2022, 10:00  - 16:00  -  CP Nr. 13

Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz egzekwowania praw pracowniczych. Poradnik dla Euroregionu Pro-Europa Viadrina

[in Deutsch und Polnisch mit Übersetzung]

Eine Veranstaltung Interregionalen Gewerkschaftsrates und der Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg in Kooperation mit dem Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Information: https://berlin-brandenburg.dgb.de/-/c2f


Mi., 19. Oktober 2022, 16:15  - 17:45  Uhr - Online

‚Linguistische Grenzschaft‘ als eine analytische Kategorie: Sprachkontakt, Sprachpolitik und Sprachlandschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion

Sprecherin: Dr. Barbara Alicja Jańczak (Institut für Angewandte Linguistik, Adam Mickiewicz-Universität Poznań) 

 


Wed., November 9, 2022, 16:15  - 17:45 - Online

Multilingual Germany: Negotiating Linguistic and Social Boundaries. A Study on Language Choice and Negotiating Identities among Immigrant Social Circles in Germany, Bielefeld. 

Speaker: Saeb Sadek (Faculty of Linguistics and Literary Studies, Bielefeld University)


Mo., 14 listopada 2022, godz. 14:00 - 20:00  - spotkanie hybrydowe (Logensaal i ZOOM)

Bartoszewski Promemoria 2:
Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku języki: polski i niemiecki (tłumaczenie symultaniczne, również online) 

Sympozjum odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce jak i Viadrina Center B/Orders in Motion.


Wed., November 23, 2022, 16:15 - 17:45 - On-Site HG 109

Transnational Boundary Making: The Case of Turkish Diasporic Communities in Europe 

Speaker: Dr. Zeynep Yanaşmayan (Leiterin der Abteilung Migration, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM) 


Tue., November 29, 2022, 14:15 - 16:45 - Hybrid: HG 109 and Online via Zoom

Criminalization of facilitation at the borders of the European Union 

Speakers: Lorraine Leete (Coordinator) and Ozan Mirkan Balpetek (Advocacy and Communication Coordinator), Legal Centre Lesvos 


Wed., December 14, 2022, 16:15 - 17:45 - On-Site HG 109 (Cancelled)

Planning the European Racial City: An Economy of Dread in 21st-Century Berlin  

Speaker: Dr. Giovanni Picker (Lecturer in the Sociology of Inequalities - Sociology, University of Glasgow) 


Mi., 11. Januar 2023, 16:15 - 17:45 Uhr - Hybrid: HG 109 & Online

Grenzüberschreitender Öffentlicher Verkehr im deutsch-polnisch-tschechischen Verflechtungsraum Oder-Neiße. Historie und Perspektiven 

Redner: Moritz Filter, M.A., Dipl.Bw (Technische Universität Berlin / EUV)


Wed., January 18, 2023, 16:15 - 17:45 - On-Site HG 109

Zones of Exclusion 

Speaker: Tusia Dabrowska (Media Artist, New York University and The City University of New York)

Moderation: Luís Hernandez Aguilar (European University Viadrina)