Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Research Factory

Program w semestrze zimowym 2019/20

Ulotka do semestru zimowego 2019/20

W ramach Research Factory prezentowane są projekty badawcze realizowane na Viadrinie w obszarze tematycznym „B/Orders in Motion" i dyskutowane z kooperującymi uniwersyteckimi i zagranicznymi partnerami naukowymi. Przedstawiciele renomowanych międzynarodowych placówek badawczych z dziedziny border studies prezentują swoje instytucje i projekty naukowe. Research Factory stanowi forum wymiany informacji, skupiając poszczególne projekty badawcze i inicjatywy współpracy w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy „B/Orders in Motion". To od niej wychodzić mają impulsy do podejmowania interdyscyplinarnej współpracy, opracowywania transdyscyplinarnych koncepcji oraz stawiania teoretycznych, transwersalnych pytań. Ma ona również umożliwić młodym naukowcom wejście w struktury interdyscyplinarnej wymiany, obejmującej wiele dziedzin.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją swojego projektu w ramach Research Factory, prosimy o kontakt z panią dr Andreą Meissner (meissner@europa-uni.de).