Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Zajęcia dydaktyczne w dziedzinie „B/Orders in Motion”

Wszystkie wydziały Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oferują zajęcia dydaktyczne poświęcone aspektom dziedziny „B/Orders in Motion”. Zestawienie tych zajęć w semestrze zimowym 2019/20 można pobrać tutaj:

Zajęcia dydaktyczne „B/Orders in Motion“ w semestrze zimowym 2019/20
 

Nie możemy zagwarantować prawidłowości oraz kompletności informacji.