Banner Viadrina

Dr. Rita Vallentin


Uniwersytet Europejski Viadrina
Pracownica naukowa Wydziału Kulturoznawstwa EUV
Członek stowarzyszony Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION
🏠 HG 078
☏ +49 335 5534 2521
✉ vallentin@europa-uni.de

Web: Dr. Rita Vallentin

Obszary badawcze

  • Praktyki językowe
  • komunikacja multimodalna
  • przynależność i identyfikacja
  • wielojęzyczność, kontakt językowy, zmiana językowa
  • globalizacja
  • analiza konwersacyjna, analiza narracyjna, lingwistyczna analiza dyskursu

Przedmioty:

Granica
Migracja