Banner Viadrina

Katharina Link, M.A.


Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION
Uniwersytet Europejski Viadrina
Wissenschaftliche Hilfskraft

Doktorandin am Lehrstuhl Europäische Kulturgeschichte der Neuzeit (Prof. Dr. Andreas Bähr)


🏠 GS 406
☏ +49 335 5534 2609
✉ whk-borders@europa-uni.de

Obszary badawcze

Kulturgeschichte, Museumstheorien, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft