Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Granice pracy zarobkowej w procesie przemian – badania transdyscyplinarne na temat podmiotu, organizacji i prawa

  • Prof. Dr. Anna Schwarz (Vergleichende Politische Soziologie)
  • Prof. Dr. Eva Kocher (u.a. Europäisches und Deutsches Arbeitsrecht)
  • Prof. Dr. Jochen Koch (BWL/Unternehmensführung und Organisation)
  • PD Dr. Dagmara Jajesniak-Quast (BWL, Wirtschaftsgeschichte, Leiterin des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien)
  • Prof. Dr. Anna Schwarz (Vergleichende Politische Soziologie)
  • Prof. Dr. Eva Kocher (u.a. Europäisches und Deutsches Arbeitsrecht)
  • Prof. Dr. Jochen Koch (BWL/Unternehmensführung und Organisation)
  • PD Dr. Dagmara Jajesniak-Quast (BWL, Wirtschaftsgeschichte, Leiterin des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien)
Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii
kwiecień 2014 - marzec 2015

Ten transdyscyplinarny projekt dotyczy sfery liminalnej, tworzącej się podczas trwających procesów reorganizacji zatrudnienia, w szczególności pracy zarobkowej. Granice organizacyjne przedsiębiorstwa zaczęły się zacierać i pojawiły się nowe hybrydowe formy pracy niezależnej i zależnej.

Opierając się na teorii organizacji przedsiębiorstw, perspektywach prawnych oraz socjologii analizować będziemy ten rozwój w dwóch głównych wymiarach: autonomia vs. kontrola oraz elastyczność i niezależność vs. stabilizacja i bezpieczeństwo.

W celu uzyskania bardziej ogólnych wyników, zdecydowaliśmy się na porównawcze podejście badawcze do tych tendencji oraz związanej z nimi dyskusji w Niemczech i w Polsce.

Dzięki mechanizmowi wsparcia projektów typu Seed Money udało się uzyskać finansowanie dla projektu „Koordination selbstständiger Unselbstständigkeit: Erwerbsarbeit jenseits der Organisation im Internetzeitalter” ze strony Fundacji Fritza Thyssena.

Project description in English

Projektbeschreibung auf Deutsch