Banner Viadrina

Working Paper Nr. 10 zu Flucht und Vertreibung im regionalhistorischen Kontext Frankfurts (Oder) veröffentlicht

Flucht und Vertreibung im europäischen Dialog. Ideen für ein deutsch-polnisches Forschungs-, Bildungs- und Kulturzentrum zur regionalen Geschichte in Frankfurt (Oder)

Im April 2022 erschien in der Working Paper Series B/ORDERS IN MOTION ein Beitrag von Magdalena Abraham-Diefenbach, in welchem sie die Idee der Einrichung einer grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Einrichtung bespricht, die sich mit der Geschichte von Flucht und Vertreibung aus den östlich von Oder und Neiße gelegenen Gebieten der ehemaligen Provinz Brandenburg auseinandersetzt. Der Artikel "Flucht und Vertreibung im europäischen Dialog. Ideen für ein deutsch-polnisches Forschungs-, Bildungs- und Kulturzentrum zur regionalen Geschichte in Frankfurt (Oder)" erläutert den historischen Hintergrund und die besonderen regionalen Voraussetzungen, die die Konzeption einer solchen Institution bestimmen könnten.

Stichworte: Migration; Vertreibung; deutsch-polnische Beziehungen; Stiftung Brandenburg; Erinnerungskultur

Das Working Paper können Sie hier downloaden: Working Paper Series

--

Ucieczka i wypędzenia w dialogu europejskim. Pomysły na polsko-niemieckie centrum badań, edukacji i kultury zajmujące się historią regionalną we Frankfurcie nad Odrą

Streszczenie

Od kilku lat dyskutowany jest pomysł utworzenia we Frankfurcie nad Odrą transgranicznej placówki polskoniemieckiej, która w ramach szeroko zakrojonej historii regionalnej zajmowałaby się historią ucieczek i wypędzeń z terenów położonych na wschód od Odry i Nysy, z dawnej prowincji brandenburskiej. Niniejszy artykuł objaśnia tło historyczne i szczególne uwarunkowania regionalne, które mogłyby zadecydować o koncepcji takiej instytucji: naszkicowana w nim została historia
organizacji ziomkostwa Brandenburczyków oraz Fundacji Brandenburgia, jak również ewentualne ramy prawne przyszłego centrum, dzięki którym będzie można zrealizować ten projekt. Na zakończenie przedstawiony został przykład wieloperspektywicznego spojrzenia na region oraz wydarzeń roku 1945, wprowadzający perspektywę europejską.

Hasła: migracja; wypędzenia; stosunki polsko-niemieckie; Fundacja Brandenburgia; kultura pamięci

Pobierać: Working Paper Series